Hjem
Sagbruket
Villmarkspanel - Inne
Villmarkspanel - Ute
Kjernevedkledning
Hva er kjerneved?
Møbler
Tredekorasjon
Gjerder
Furuskogen i Agder
Gardsbruket
Kontaktinformasjon

Furuskogen i Agder

Ein stor del av furuskogen i Agder veks på skrinn mark (låg bonitet). Materialet blir seinvakse med små årringar, og kan vera kvistrikt med mye kjerneved. Denne kvaliteten egnar seg bra til ytterkledning (I dag går mye av denne kvaliteten til tremasse industrien). Dette er eit naturleg, miljøriktig produkt utan dei miljøbelastningar som vi gjerne tar avstand frå (i allefall) nå til dags. Vi får ingen giftige avleiringar i jord rundt hus og hytte, samtidig som neste generasjon slepp å betale dyrt for å kvitte seg med spesialavfall, samt ergra seg over dei uforstandige valg av trematerialer som våre forfedre tok.

For meir informasjon om trevalg kontakt Miljøheimevernet.

Torkel Moland